Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.pristnopomursko.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik ali nosilec dovoljenja uporabe avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, je TS4U d.o.o. .

Znak Pristno Pomursko je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani, kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno v komercialne namene, je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.pristnopomursko.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.pristnopomursko.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

TS4U d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.pristnopomursko.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost TS4U d.o.o. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Podjetje TS4U d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar TS4U d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Podjetje TS4U d.o.o. se bo trudilo za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

Podjetje TS4U d.o.o. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih podjetje TS4U d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo v podjetju TS4U d.o.o. in jih TS4U d.o.o. varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

TS4U, poslovno svetovanje, svetovanje v IT in kakovosti, d.o.o.